"Blog o medycynie i ortopedii i wszystkim co z nimi związane"

Na naszej stronie znajdziesz informacje o najnowszych trendach z dziedziny medycyny oraz ortopedii

Psychoterapia to termin w greckim oznaczający psyche czyli duszę i therapein czyli leczyć.

Jest to zbiór technik dzięki którym możemy leczyć i pomagać ludziom w rozmaitych schorzeniach natury psychologicznej. Istotne jest tutaj, że wszystkie te techniki skupiają się na międzyludzkich kontaktach. I to jest główny element, który odróżnią psychoterapię od medycyny.

Cele psychoterapii
Celami psychoterapii najczęściej jest pomaganie i wpływanie na człowieka w taki sposób, aby powstały zmiany w zachowaniu i postawie pacjenta. Istotny jest również rozwój jego kompetencji emocjonalnych w tym chociaż podniesienie poziomu samokontroli czy samooceny, umiejętność lub poprawę zdolności do tworzenia więzi itp.

Kiedy stosuje się psychoterapię
Psychoterapia stosowana jest w przypadkach kiedy dana jednostka nie potrafi sobie poradzić z określonym problemem natury psychologicznej. Najczęściej idzie ona w parze z długotrwałym leczeniem polegającym na sesjach terapeutycznych których celem jest usunięcie lub zniwelowanie zaburzenia.

Na czym polega psychoterapia
Psychoterapia we Wrocławiu, Warszawie czy też jakiejś mniejszej miejscowości wygląda podobnie i polega na rozpoznawaniu schematów, które przyjęliśmy w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Niektóre z tych schematów są pozytywne inne szkodliwe dla nas samych. Zadaniem psychoterapeuty jest zastąpienie schematów które utrudniają nam życie takimi, które będą miały pozytywny wpływ na nas samych.

Praca w czasie sesji terapeutycznej
Sesja terapeutyczna to przede wszystkim rozmowa dwojga ludzi. Różni się ona jednak znacznie od rozmów, które na co dzień prowadzimy z innymi ludźmi.
Rozmowa w czasie sesji terapeutycznej zawsze odbywa się w atmosferze zrozumienia i troski. Terapeuta stara się pogłębić w nas uczucie współpracy i bezpieczeństwa. Terapeuta nigdy nie udziela rad ani nie daje recept. Zawsze stara się doprowadzić do znalezienia jak najlepszego rozwiązania danego problemu poprzez zwykłą rozmowę.
Ideą sesji jest zrozumienie i zmiana swojego wnętrza w taki sposób, aby móc zmieniać również świat zewnętrzny.

Okiem reportera

psychologia

psychoterapia

zdrowie